365 drawings / 2021

I made 365 drawings & photos for 365 days in 2021 year – everyday. Spontaneous, uninhibited thoughts, sketches, often situational – were created daily in the size of 9,5 cm by 6,5 cm. Analog photography was my inspiration, where thanks to the decomposition of silver bromide (component of photosensitive emulsion) we obtained a recorded image. I replaced metallic silver with graphite on a special substrate, and the drawing process and the drawing itself were visible from a specific angle and light. That’s why I used (finally) a photographic record. Interesting experience, inspiring for the future, accompanied by texts…

technique: drawing, graphite on prepared my own substrate, photography, polaroid size 9,5 cm × 6,5 cm

365 rysunków / zdjęć tworzyłem przez 365 dni w roku 2021, codziennie. Spontaniczne, nieskrępowane myśli, szkice, często sytuacyjne – powstawały codziennie w wielkości 9,5 cm na 6,5 cm. Inspiracją była fotografia. Ta analogowa fotografia, gdzie dzięki rozpadowi bromku srebra (emulsja światłoczuła) otrzymywaliśmy zapisany obraz. Metaliczne srebro zastąpiłem grafitem na specjalnym podłożu, a proces rysowania i sam rysunek był widoczny pod określonym kątem i światłem. Dlatego użyłem zapisu fotograficznego. Ciekawe doświadczenie, inspirujące na przyszłość, któremu towarzyszą teksty…