Bang-puke homo-sapiens! ∣ Pif-paf homo-sapiens!


2023, video 12 min 06 sec., 4K, sound, 16:9

It is a verbal and authorial narrative, a story about an individual trying to describe his place in society. It is also a story about society, the ways it functions, its products, the system, and globalization and about Anthropocene. The text is written in the 3rd person. There is no assigned and clear hero. It can be anyone who finds similarities in the reception of reality.
© original text & video: Mariusz Sołtysik / english translation by Maciej Kurzawiński

2023, czas: 12 min 06 sek., 4K, sound, 16:9, © tekst i wideo: Mariusz Sołtysik

Jest to werbalna i autorska narracja, opowieść o jednostce próbującej opisać swoje miejsce w społeczeństwie. Jest także opowieścią o społeczeństwie, sposobach jego funkcjonowania, jego wytworach, systemie, a także o globalizacji i antropocenie. Tekst jest napisany w 3 osobie. Nie ma przypisanego i jednoznacznego bohatera. Może nim być każdy, kto znajdzie podobieństwa w recepcji rzeczywistości.